Geachem RSS feed http://www.geachem.com Geachem RSS feed sr Copyright Geachem.com Geachem RSS generator Fri, 01 Jul 2022 4:10:51 +0000 Fri, 01 Jul 2022 4:10:51 +0000 Vesti http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 15 http://www.geachem.com/images/logo_text.jpg Geachem portal http://www.geachem.com 220 70 Zaštita elektromotora od vlage http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=31 Elektro motori i instalacije uprkos svim merama zaštite ponekad dolaze u kontakt sa vlagom, vodom a u ekstremnim situacijama budu i poplavljeni. 2-26 sredstvo za zaštitu od vlage pruža izvanrednu zaštitu od vlage a čak omogućuje i momentalno puštanje u pogon potopljenih elektromotora i instalacija. Da bi pokazali delotvornost, kod krajnjeg kupca smo elektromotor tramvaja, kome je skinut zaštitni oklop, polili sa 3 kante vode. Odmah nakon toga u zazore rotora i statora smo naneli 2-26 i u roku od 5 minuta od polivanja pustili u pogon motor koji je bio mokar. Zadovoljni klijenti od tada tretiraju sve tramvajske elektromotore i nemaju više problema sa pregorevanjem (probijanjem) usled vlage. 2-26 pruža izuzetno visok stepen zaštite od vlage, dostupan je u spreju i kanisterima što omogućuje izuzetno širok spektar primene. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=31 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:47:13 Zaštita čeličnog rezervoara u agresivnim uslovima petrohemijske industrije http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=32 Vrlo agresivna sredina u petrohemijskoj industriji je dovela do pojave korozije na spoljnoj površini rezervoara. Trebalo je u kratkom vremenskom roku obaviti antikorozivnu zaštitu. Površinu smo čeličnom četkom očistili od pomične korozije, odmastili i naneli konvertor korozije Monil®-RS koji je nakon 24 časa stvorio zaštitni film koji sprečava daljnji razvoj korozije i ujedno je osnovna podloga. Nakon toga smo naneli 1 sloj epoksi boje. Zaštita je urađena pre 5 godina i uprkos agresivnoj atmosferi nema pojave nove korozije već je premaz zadržao prvobitno stanje. Monil®-RS poseduje sertifikate o ispunjavanju standarda antikorozivne zaštite od 5- 15 godina u zavisnosti od vrste korozije. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=32 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:51:34 Čišćenje TT kablova od petrolata http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=33 Da bi se omogućilo kvalitetno spajanje TT kablova i omogućio savršen kontakt i izbegli kvarovi u budućoj eksploataciji, kablove je potrebno očistiti od petrolata (industrijskog vazelina). ELEKTRO 2000 vrlo efikasno odmašćuje TT kablove ostavljajući površinu idealno čistom bez masnoće i otisaka prstiju. Zbog izuzetnog kvaliteta i brzine čišćenja, ELEKTRO 2000 je dobio preporuku Telekom Srbije za primenu u telefonskim centralama i spojevima kablova. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=33 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:52:31 Odvijanje vijaka i matica http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=34 Vijčani spojevi su često nakon određen vremenskog perioda korodirali i skoro ih je nemoguće odvrnuti. Pri odvijanju korodiralih spojeva primenjujemo Rost Flash koji trenutno zamrzava koroziju na -40 C° a visoko penetrantno ulje prodire kroz pukotine oslobađajući vijčani spoj. U ekstremnim situacijama primenjujemo i kombinaciju sa drugim proizvodima. Prilikom pada bagera trebalo je odviti jednu spojnicu koju je spajalo 16 vijaka M80 u dužini od 250 mm. Pomoću sredstava Rost Flash i 3-36 svi vijci i matice su odvijeni, a vijci izbijeni iz spojnice u najkraćem mogućem roku. Drugom prilikom smo jednim sprejom Rost Flash i jednim sprejom Copper Paste odvrnuli šraf od 11 tona i maticu od 6 tona montiranu još 1975 godine na presi iz livnice. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=34 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:54:05 Pranje trafo-stanice http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=35 Prilikom požara na trafo-stanici došlo je do razlivanja izvesne količine trafo-ulja po stazama, prolazima kao i portalima trafo stanice. Sve zamašćene površine su odmašćene u rekordnom roku vododrastvorivim odmašćivačem Monil®-MR 2000. Sredstvo je, zbog razređenja sa vodom, vrlo ekonomično za upotrebu a svi sastojci su biorazgradivi čime su ispunjeni svi zahtevi zaštite životne sredine. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=35 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:55:06 Uklanjanje dubinskih uljnih mrlja iz betona i asfalta http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=36 Više betonskih i asfaltnih površina zamašćenih od različitih vrsta mineralnih ulja, uspešno smo odmastili i odstranili dubinske mrlja sa ORGAFERM-SPOT koji je ulje razložio na vodu i CO2. Površine su ostale odmašćene i suve. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=36 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:55:57 Skidanje cementnog kamenca sa kamiona http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=37 Kamioni za prevoz sirovine za proizvodnju cementa su često prekriveni slojem cementnog kamenca koji je se vremenom taloži i otežava manipulaciju. Sa EK 100 SUPER sredstvom za skidanje kamenca smo skunuli tvrdokorne slojeve sa kamiona, ne oštečujući pri tom osnovnu boju na kamionu. EK 100 SUPER postiže isto tako izvanredne rezultate pri uklanjanju kamenca u izmenjivačima toplote i parovodima. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=37 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:56:41 Odmašćivanje pekarskih kolica i kolica za sušenje mesa http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=38 Pri pečenju hleba i peciva kao i sušenju mesa uvek se odvajaju masnoće koje se talože na kolicima i zapeku. Nakon izvesnog vremena dolazo do stvaranja debelog sloja višestruko zapečenih masnoća koje stvaraju tvrdokorni sloj. U pekarskoj i mesnoj industriji primenom RH 200 BOOSTER razblaženog sa vodom u odnosu 1:20 skinuli smo sve naslage a kolica su dobila svoj prvobitni sjaj. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=38 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:57:52 Odmašćivanje cisterni i rezervoara od zapečenog mazuta http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=39 Na cisternama i rezervoarima za mazut često dolazi do stvaranja tvrdokornog zapečenog sloja mazuta. Jedini smo koji smo zahvaljujući upotrebi LECTRA CLEAN II uspeli da odstranimo u potpunosti zapečeni mazut u roku od 20 minuta, bez upotrebe mehaničkih sredstava. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=39 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:58:43 Odmašćivanje unutrašnjosti transformatora http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=40 Metalne površine koje su do sada bile odmašćivane sa trihloretilenom i tehničkim benzinom, koji su kancerogeni i izazivaju ozbiljne respiratorne probleme pri upotrebi, odmašćujemo odmašćivačima koji su bezbedni za upotrebu i životnu sredinu. U pogonu za remont transformatora, celokupnu unutrašnjost transformatora 110kV kao i izolacioni papir odmastili smo sa samo 20 litara FAST DRY DEGREASER. U jednom nanosu površina ostaje odmah odmašćena a radnici pri tome nemaju nikakvih respiratornih problema. Izuzetna zamena za tehnički benzin i trihloretilen. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=40 Najbolja iskustva iz prakse 2009-07-22 17:59:34 Kako zaštititi elektroinstalacije od vlage? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=22 Elektroinstalacije i uređaji koji su izloženi vlazi ili incidentnom potapanju u vodu mogu se veoma uspešno zaštititi i odmah pustiti u rad ukoliko se tretiraju sa sredstvom za zaštitu od vlage 2-26. Vrlo uspešnu primenu ima u svim granama industrije (hidro i termo elektrane, toplane, servisne radionice, rafinerije, prehrambena industrija itd.) http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=22 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:46:10 Kako brzo i pouzdano odmastiti zamašćene površine i delove? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=23 U zavisnosti od površine i vrste zamašćenja u mogućnosti smo da Vam ponudimo čitavu paletu vodorastvorivih i petrohemijskih odmašćivača. Vodorastvorivi odmašćivači su vrlo ekonomični jer se razređuju sa vodom i sami birate jačinu koncentracije u zavisnosti od zamašćenja. Takođe imamo i vodorastvorive odmašćivače za upotrebu u ultrazvučnim kadama ili za odmašćivanje aluminijuma. Svi vodorastvorljivi odmašćivači su biorazgradivi. Petrohemijski odmašćivači isparavaju bez ostatka i tretiranu površinu ostavljaju suvom u izuzetno kratkom roku. Naša služba za korisnike će Vam rado pomoći u izboru adekvatnog odmašćivača. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=23 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:39:06 Kako momentalno odviti zarđale (korodirale) matice? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=24 U svim oblastima tehnike postoji mnogo mesta gde su elementi spajani vijčanim spojem. Često dolazi do zapečenja ovih spojeva i pravi je problem izvršiti demontažu, odnosno odvijanje. U tom slučaju treba koristiti Rost Flash. Naprskati vijčani spoj sredstvom Rost Flash koje iz spreja izlazi na temperaturi od -40oC, i momentalno lomi koroziju u čije pukotine prodire visoko penetrantno ulje koje oslobađa spoj između matice i navoja, nakon čega dolazi do nesmetanog odvijanja vijčanog spoja. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=24 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:48:12 Kako zaštititi od korozije čelične konstrukcije, instalacije i delove? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=25 Na mnogim čeličnim konstrukcijama, posebno od takozvanih crnih čelika, pojavljuje se korozija. Stepen korozije je veći ili manji u zavisnosti od uslova u kojima se nalaze. No, bez obzira na stepen korozije i uslove u kojima se nalazi, nije potrebno peskarenje već problem možemo rešiti u vrlo kratkom roku, upotrebom vlastite radne snage uz značajne finansijske uštede. Korodiranu površinu je dovoljno samo grubo očistiti od ostataka podklobučene boje i lisnate korozije i potom odmastiti. Nakon sušenja odmašćivača premazati sredstvom Monil®-RS (četkom, valjkom ili pištoljem). U roku od 24 časa dolazi do hemijske reakcije između korozije i Monil®-RS-a, pri čemu Monil®-RS gradi stabilan kompleks sa korozijom i pretvara je u osnovnu boju. Na tu površinu može se nanositi bilo koja završna boja. Treba napomenuti da je sredstvo vodorastvorivo samo dok je tečno i da alat sa kojim se radi treba odmah oprati u čistoj vodi. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=25 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:49:34 Kako zaštiti navojni spoj od zapečenja pri visokim temperaturama? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=26 Navojni spoj pri montaži treba namazati sredstvom Copper Paste, izvršiti vijčano spajanje i zatezanje. Copper Paste će nam obezbediti da taj vijčani spoj bude uvek rasklopiv čak i na temperaturama od 300oC a u ekstremnim slučajevima i do 1100oC. Copper Paste je nezamenljiva montažna pasta koja omogućuje da se svi vijčani spojevi i nakon dugogodišnje eksploatacije jednostavno odviju. Visok procenat bakarnih čestica onemogućava prodor vlage, kiseonika i prljavštine. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=26 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:51:18 Kako ukloniti kamenac u kombinaciji sa masnoćom? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=27 Prilikom eksploatacije često dolazi do stvaranja kamenca koji je ne retko u kombinaciji sa masnoćama različitog porekla. Najčešće upotreba konvencionalnih sredstava ne daju zadovoljavajuće rezultate ili su izuzetno opasna za rukovanje. MONIL-WH je vodorastvorivo, biorazgradivo sredstvo za efikasno uklanjanje kamenca u kombinaciji sa masnoćom sa različitih površina: keramičkih pločica u perionicama, bazenima, toplanama, hotelima kao i stakala, podvodnih pumpi, izolatora itd. Nanosi se rasprskavanjem u određenom razređenju i nakon 10-15 minuta jednostavno ispere vodom. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=27 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:52:29 Kako sa sigurnošću dezinfikovati i očistiti površinu od virusa i bakterija ? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=28 BOWI-SEPT izuzetno dezinfekciono sredstvo za čišćenje sa širokim spektrom primene u skladu sa DGHM i DVG, sertifikovano i od Instituta za javno zdravlje Srbije „ Dr. Milan Jovanović Batut“. Sredstvo se razblažuje sa vodom, stepen razblaženja zavisi od željenog vremena dezinfekcije. U najjačoj koncentraciji od 4% dezinfikuje površinu u roku od 4 minuta. Pogodan za dezinfekciju svih površina u radnim prostorijama, prehrambenoj industriji, restoranima, domovima zdravlja, školama. Efikasan i pri dezinfekciju drvenih površina u saunima, prostorijama za odmaranje itd. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=28 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:53:24 Da li se uz sredstva isporučuju i Tehničke i Sigurnosne liste? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=29 Da, sve proizvode isporučujemo isključivo u originalnoj ambalaži sa uputsvom na srpskom jeziku. Uz proizvode prilažemo Tehničke i Sigurnosne liste na srpskom jeziku. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=29 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 16:07:48 Da li se sredstva isporučuju na teritoriji cele Srbije? http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=30 Da, proizvode dostavljamo u roku od 24 sata na teritoriji cele Srbije. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=30 Najčešće postavljana pitanja 2009-07-22 14:44:03 CIGRE Srbija, 29. Tradicionalno savetovanje na Zlatiboru. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=21 Geachem po tradiciji zauzima svoje mesto na savetovanju predstavljanjem starih i promocijom novih proizvoda i usluga. CIGRE Srbija, jedna od 53 članice Međunarodnog saveta za velike električne mreže, organizuje tradicionalno savetovanje, 29. po redu. Generalni pokrovitelji 29. Savetovanja su: ELEKTROPRIVREDA Srbije i ELEKTROMREŽA Srbije. Cilj ovih savetovanja je da okupi naučne i stručne radnike, organizacije iz oblasti nauke, elektroprivrede i elektroindustrije, koji će kroz pisane referate i sveobuhvatnu stručnu raspravu dati svoj doprinos u rešavanju aktuelnih problema vezanih za rad i razvoj elektroenergetskog sistema i elektroindustrije kod nas. Za vreme Savetovanja održaće se i tehnička izložba CIGRE SRBIJE EXPO 2009. na kojoj će elektroindustrija i proizvođači elektro opreme, konsultanti, naučno-istraživačke organizacije i drugi, imati mogućnost da kroz poslovne prezentacije I promotivne aktivnosti prikažu praktičnu realizaciju onoga što je predmet diskusije na savetovanju. Više informacija možete pronaći preko web adrese komiteta www.cigresrbija.org http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=21 Vesti 2010-09-15 09:08:37 Curenje gasa na cevnom spoju http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=4 Curenje gasa na cevi i ventilu najefikasnije se rešava tako što na navoj cevi i ventila nanesemo tečni teflon EASY SEAL, izvršimo spajanje, sačekamo pola sata i pustimo cevovod u rad. Takođe, ovaj postupak se može primenjivati na svim cevnim spojevima bez obzira na fluid koji protiče kroz cevi. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=4 Specifični problemi i rešenja 2009-07-22 16:24:09 Mašinska obrada http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=5 Napravićemo 4% emulziju sredstva LUB 21 i vode koja će neprekidno hladiti rezni alat i deo i imaćemo garantovano vrhunski kvalitet obrade uz minimalno habanje alata, mašina i energije. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=5 Specifični problemi i rešenja 2009-07-21 16:53:22 Podmazivanje mehanizama http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=6 Ovaj problem se rešava tako što se sredstvom DRY LUBE, koji je suvi podmazivač sa dodatkom Teflona®, izvršiti podmazivanje a pri tom će ramovi i okviri prozora ostati suvi i čisti. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=6 Specifični problemi i rešenja 2009-07-22 16:24:09 Zaštita galvanizacije http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=7 Na oštećena mesta nanese se tečni cink ZINC IND koji obnavlja i štiti pocinkovanu površinu od dalje korozije. Ukoliko na istom mestu dođe do oštećenja sloj će izvršiti samoobnavljanje, čime se zaštita izuzetno produžava. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=7 Specifični problemi i rešenja 2009-07-21 16:55:48 Zaptivanje cevi http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=8 Na očišćenom i odmašćenom vijčanom spoju cevi izvršiti namotavanje teflon koncem MINI VAL . Upotreba MINI VAL konca koji je izuzetno elastičan omogućava brzo namotavanje a da se pri tom ne mora voditi računa o pravilnom namotavanju. Izvršiti ponovno spajanje i cevovod se može ponovo pustiti u rad. Konac je nezapaljiv, izdržava visoke pritiske (do 210bara) i otporan je na paru, gas, kiseonik i hemikalije. Radna temperatura je od -200oC do +200oC. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=8 Specifični problemi i rešenja 2009-12-09 11:53:20 Zaptivanje cevi http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=9 Na prečnik cevi od 1/2’’ nanosi se VAL TRAKA 12x12x0.1 mm u dužini od 60cm u smeru zavrtnja tako da se preklapanje obavlja na polovini širine trake. Izvrši se spajanje i instalacija se pušta u rad. Traka je nezapaljiva, izdržava visoke pritiske (do 210bara) i otporan je na paru, gas, kiseonik i hemikalije. Radna temperatura je od -200oC do +200oC. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=9 Specifični problemi i rešenja 2009-12-09 11:50:51 Podmazivanje spojeva http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=10 Višenamenski sprej 5-56 vrlo efikasno deluje u podmazivanju i razrađivanju zaribalih čeličnih spojeva. Ima širok spektar primene, delimično uklanja vlagu i štiti od korozije. Produžava intervale podmazivanja i održavanja. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=10 Specifični problemi i rešenja 2009-07-22 16:24:09 Odmašćivanje pločica http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=11 Sredstvo BOWI SEPT se u razređenju od 1:20 do 1:50 pripremi u penomatu, nanese na željenu površinu i nakon nekoliko minuta ispere vodom. Površina ostaje sjajna, potpuno odmašćena i dezinfikovana. Sredstvo je biorazgradivo i ne šteti životnoj sredini. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=11 Specifični problemi i rešenja 2009-07-22 16:24:09 Odmašćivač NSF http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=12 Da. To je COMPLEX BLUE koji u razređenju od 1:30 do 1:100 čak i u obliku pare može da vrši odmašćivanje u prehrambenoj industriji vrlo uspešno. Sredstvo poseduje NSF sertifikate i pogodan je za primenu po sistemu HACCP. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=12 Specifični problemi i rešenja 2009-12-09 11:43:26 Zamena za dihtung http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=13 Na očišćenu i odmašćenu površinu na koju treba da dodje metalna zaptivka nanese se RIGID SEAL, izvrši spajanje i nakon 20 minuta sredstvo je suvo, a puno dejstvo postiže posle 6 do 12 sati. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=13 Specifični problemi i rešenja 2009-07-21 16:58:16 Čišćenje aluminijuma http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=14 Zapečene plehove potopimo u rastvor RH 200 SUPER u razređenju 1:10 na konstantnoj temperaturi od 65-70oC i ostavimo 6 sati da stoji u rastvoru. Nakon toga, plehovi se isperu čistom vodom. Ostaju potpuno čisti i odmašćeni. isi-2-clean je sredstvo specijalno razvijeno za čišćenje zagorelih aluminijumskim plehova. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=14 Specifični problemi i rešenja 2009-12-09 11:41:19 Vraćanje sjaja http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=15 GLANZ REIN vraća prvobitni sjaj teraco podovima i stepeništima. Nanosi se premazivanjem i formira sjajni neklizajući premaz pogodan za visoko frekventnu upotrebu. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=15 Specifični problemi i rešenja 2009-12-09 11:59:19 Podmazivanje delova NSF http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=16 Visoko temperaturna mast FPS HT FOOD GREASE u sebi sadrži Teflon® radi zaštite od habanja i koristi se za sve vrste podmazivanja na visokim temperaturama za svu opremu koja se koristi u proizvodnji hrane. Sredstvo poseduje NSF sertifikate i pogodan je za primenu po sistemu HACCP. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=16 Specifični problemi i rešenja 2009-07-22 16:24:10 Sprečavanje samoodvijanja http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=17 Na vijčani spoj nanosi se sredstvo SOFT LOCK i izvrši se zavijanje i spajanje istog. Time smo inemogućili samoodvijanje matice u uslovima dinamičkog dejstva na vijčani spoj. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=17 Specifični problemi i rešenja 2009-07-22 16:24:10 Održavanje oružja http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=18 GUN CARE omogućuje da sa jednim sredstvom u istom trenutku odmastite, odstranite ostatke gvožđa i baruta i odstranite vlagu. Obezbeđuje odličnu zaštitu protiv korozije i zaribavanja za vreme skladištenja. Primena za puške, sačmare, pištolje, revolvere, alarm pištolje itd. Na bazi močnih rastvarača za čišćenje, parafinskih ulja i višestrukog sistema zaštite od korozije. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=18 Specifični problemi i rešenja 2009-07-21 17:04:37 Poliranje prohroma http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=19 Nanošenjem male količine GLANZ REIN na krpu lako skidate oksidaciju, prljavštinu i kamenac sa felni, baterija, šankova, ograda i svih prohromskih površina. Nakon primene prohramske površine dobijaju visoki sjaj a površina dobiva dugotrajnu zaštiti protiv oksidiranja, kamenca i otisaka prstiju. http://www.geachem.com/index.php?selpage=8&articleid=19 Specifični problemi i rešenja 2009-12-09 11:46:57